ඇතා වැටුන වැව විදුහලේ ප්‍රජා සත්කාරය

ඇතා වැටුන වැව විදුහලේ ප්‍රජා සත්කාරය

මතුගම ආනන්ද ශාස්තුාලය ජාතික පාසල වාර්ෂිකව ලංකාවේ ඉතාම දුෂ්කර පාසල ක් සොයා එම පාසල ඉල්ලන අවශ්‍යතා සපුරා දීමෙි”අපෙන් ප්‍රජාවට”ප්‍රජා සත්කාර්ය සදහා මෙවර ( 2019 )තෝරා ගත්තේ උතුරු පලාතේ මුලතිව් දිස්තුික්කයේ වැලිඔය කොට්ඨාස යේ ඇතා වැටුන වැව පාසලයි.

හත්( 7 ) වන වරට සිදුකල මෙම ප්‍රජා සත්කරයේදි එම පාසලට අවශ්‍යවතිබු බටහිරතූර්ය වාදක භාණ්ඩ කට්ටලයක්, සියළුම දරු දැරියන්ට පොත්පත්.,විශේෂ දක්ෂතා ඇති දරුවන්ට තෑගි ලබාදීම සිදු කලේය. ගුරු මණ්ඩලය ට සිහිවටන තෑගි ප්‍රදානය සමග විදුහලට අවශ්‍ය ඖෂධ ප්‍රථමාධාර අාදි රුපියල් ලක්ෂ පහකට ආසන්න දුව්‍ය ආධාර බෙදා දීමට කටයුතු කලේය.

මෙම වැඩසටහන විදුහල්පති රන්දුන් ජයලත් මහතාගේ ආශිර්වාද යෙන් නියෝජ්‍ය විදුහල්පති නිමල් රංජිත් ලියනගම මහතා සංවිධානය කරන අතර පාසලේ ගුරු භවතුන් ,ආදි ශිෂ්‍යයින්,පරිත්‍යාගශීලින්,සහ සිසු දරු දැරියන් දායකත්වය දක්වයි.

යුද්ධය යෙන් බැටකෑ මායිම් ⁣ගම්මානයට 2019 – 08 -02 දින ගොස් ප්‍රජා සත්කරයේ නියැළුණු සිහිවටන.

Leave a comment